Steeds meer Nederlanders bedot op Facebook

 

Phishing gevaar op Facebook, het komt jammer genoeg steeds vaker voor. Internetcriminelen proberen je als niets vermoedende gebruiker naar fake Facebook sites te lokken, alleen maar om je wachtwoord te ontfutselen, of je kredietkaart gegevens te stelen. Door het immense succes van Facebook, die ondertussen al met meer dan 900 miljoen gebruikers rekent, is de site het ultieme doelwit geworden van scammers over heel de wereld. Beveiligingsexpert Janus R. Nielsen van www.mysecuritycenter.com beaamt dat deze nieuwe vorm van cibercriminaliteit steeds vaker voorkomt en geeft enkele nuttige tips, hoe je veilig facebookt.

 

Je ontvangt een e-mail, die lijkt te komen van Facebook: Jan Klaassen wil je toevoegen als vriend. Welke Jan Klaassen? Wanneer je twijfelt of je hem of haar die het verzoek stuurde wel degelijk kent, kan je beter twee keer nadenken vooraleer het verzoek te accepteren. Facebook gaf onlangs nog publiekelijk toe, dat er aan de beveiliging nog heel wat werk verzet moet worden, en schat dat het aantal gecreëerde fake profielen de 83 miljoen overschrijdt. Uit een recente studie van “The Anti-Phishing Working Group”, een officieel erkende organisatie ter bestrijding van phishing, blijkt een enorme stijging van het aantal bedreigingen van phishing gerelateerd aan sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, MSN, dating sites, etc.

 

Let op voor fake e-mails

 

Bedrog via Facebook kan op verschillende manieren. Meest voor de hand liggend is via een fake e-mail, waarbij je uitgenodigd wordt om in te loggen op je Facebook account. Je hebt bijvoorbeeld zogezegd een nieuw bericht ontvangen, of je wordt uitgenodigd voor een nieuw event, of je bent getagd in een foto, of je wordt aangespoord je account te actualiseren opdat het niet gewist zou worden. Normaliter moet je dan op een (foute) link klikken om verder te gaan. Op deze manier installeren de scammers virussen of spyware op je computer, om zo al je online activiteiten te registreren en privé-informatie te bemachtigen.

 

Ook in de Benelux een groot probleem

 

Janus R. Nielsen van de firma MYSecurityCenter zegt dat hun support team in de afgelopen maanden een opvallende stijging opmerkt in het aantal meldingen van virussen en spamgevaar via Facebook. “Onze klanten, die onze anti-virus software op hun pc geïnstalleerd hebben, contacteren ons omdat hun facebook account op het eerste zicht geblokkeerd wordt door ons beveiligingsprogramma. Uiteindelijk blijkt dat ze op een valse Facebook link geklikt hebben, een kopie van de originele versie. De layout van Facebook is vrij eenvoudig, dus het is ook niet zo moeilijk om een vervalste pagina te maken, gebruik makende van dezelfde kleuren, logo, etc. Scammers proberen zo via deze neppagina de inloggegevens van de gebruikers te weten te komen. Ook waren er enkele klachten van klanten, die het vriendschapsverzoek van valse profielen geaccepteerd hadden en op die manier virussen op hun computer kregen. Hun computer begon zich plots zonder reden heel raar te gedragen.

 

“Vaak zien onze IT-experten, wanneer ze vanop afstand verbinding maken met de geïnfecteerde computer om te controleren wat er precies foutloopt, dat het probleem aan Facebook gerelateerd is. Heel vaak ook sluipt malware en spyware binnen via de vele gratis games op Facebook”. Janus R. Nielsen schat dat het aantal verwerkte incidenten binnen MYSecurityCenter, waarbij gebruikers het slachtoffer werden van malware via een nep Facebook account, in vergelijking met de maand augustus van vorig jaar, van 30 naar 220 meldingen gestegen is.

 

Scammers die erin slagen je Facebook account te hacken, krijgen toegang tot al je prive-berichten, die bij ieder van ons heel wat persoonlijke informatie bevatten. Ook kunnen ze al je contacten bestoken met spam e-mails. Steeds vaker kan je via andere websites op je facebook account inloggen, zoals bijvoorbeeld via Spotify, de overgrote meerderheid van de deal sites en andere e-shops. “Wanneer je account op Facebook gehacked wordt, staan niet alleen je persoonlijke foto’s en gegevens op het spel. Het is ook wat je online koopt of verkoopt, je kredietkaartgegevens, wachtwoorden en eenderwelke informatie die tot je privacy behoort, dat in gevaar komt,” zegt hij.

 

Hoe kan je jezelf beveiligen?

 

Je hoeft niet rustig af te wachten tot je op een ongelukkige dag een verkeerde link aanklikt en het slachtoffer wordt van een phishing aanval. Je kan echt wel je voorzorgen nemen om jezelf tegen scammers en het fenomeen phishing te beveiligen.We zetten de tips van Janus R. Nielsen hier even op een rijtje:

 

– Bewaar de correcte link naar www.facebook.com in de lijst van favorieten, zo heb je de correcte link steeds bij de hand. Wanneer je iedere keer via je favorieten inlogt op Facebook, ben je veilig.

 

– Vermijd vooral het klikken op links in e-mails die van Facebook ontvangt. Het is namelijk niet zo eenvoudig om uit te maken of de e-mail authentiek is en dus echt wel van de enige echte Facebook komt.

 

– Zorg ervoor dat je een anti-virusprogramma op je computer hebt en dat die volledig up to date is. Op die manier zal je gewaarschuwd worden wanneer de site of links enig gevaar inhoudt, en kan je voorkomen dat je schadellijke sites bezoekt. Let wel dat er steeds nieuwe virussen opduiken, die zullen meestal niet herkend worden door de software, aangezien ze op dat moment nog niet als virus bestempeld werden. Het kan tot 24 uur duren vooraleer een virus toegevoegd wordt aan de zwarte lijst.

 

– Geef nooit je log-in gegevens vrij aan anderen. Hackers sturen soms e-mails uit waarin je je inloggegevens moet bevestigen om je account te heractiveren. Ga hier niet op in, want meestal gaat het om een poging tot phishing.

 

– Verwijder alle berichten die wachtwoorden en/of informatie van bankgegevens bevatten, op die manier vermijd je dat deze persoonlijke informatie beschikbaar is in het geval je account in de handen valt van hackers.

 

– Schrijf naar phish@fb.com, dit is de afdeling binnen Facebook die je kan contacteren bij vragen of twijfels over phishing en hackers.

 

– Verander op regelmatige basis je wachtwoord.

 

More Brits are being cheated on Facebook

 

Facebook phishing, where users are encouraged to visit fake Facebook sites to cast their passwords or credit card information is an increasing problem. With over 900 million users, Facebook has become one of the most attractive sites for scammers around the world. Security expert Janus R. Nielsen from www.mysecuritycenter.com confirms that the problem is increasing among their British customers and gives tips on how to stay safe.

 

You receive an email in your inbox from what you think is Facebook: Melanie Smith has sent you a friend request. Who could she be? If you are in doubt, think twice before you accept. Facebook recently admitted that they are facing serious security challenges, and estimated the number of fake profiles to be above 83 million. Also a study performed by “The Anti-Phishing Working Group” showed that a growing number of phishing attacks in the first quarter were related to social networking sites such as Facebook, Twitter, MSN, dating sites, etc.

 

Beware of fake emails
In general, Facebook fraud can be carried out in different ways. In the case of a fake emails, it may be a notification that you have a new message in your inbox, you are invited to a new event, you have been tagged in a photo, or something will happen to your account if you do not keep it activated. The common denominator is that you must click on a bad link in order to move forward. This way scammers can install viruses or spyware on your computer, so everything you do online will be registered by the hacker.

 

Also a problem among Brits
Janus R. Nielsen from MYSecurityCenter says that their support department the past few months has seen a growth of Facebook-related viruses and spam from new and existing British customers. “The customers, who already have our antivirus program installed, typically contact us because their Facebook page has been blocked by the software which they are a bit confused about. It turns out that they have clicked on a fake Facebook site, a copy of the original. Facebook is simple in its layout, so it is relatively easy to make a copy of the same colours, logo, etc. Scammers do it in order to gain access to other people’s login information. We have also seen examples of scams that we have been able to trace back to the fake profiles”, he says that, some customers explain that their computers start to behave strangely for no apparent reason.
“When our technicians diagnose the problem via” remote control “, a remote take over software, by which they connect to the customer’s computer, they can see that the problems are in some way related to Facebook. Often, customers have tried one of the many free games on Facebook, which makes a computer very vulnerable to malware “. Janus R. Nielsen estimates that the number of Facebook-related malware from the MYSecurityCenter database of approximately 180.000 British customers has increased from 30 inquiries in August last year to 220 inquiries in August this year.

 

The scammers who hack into the unfortunate Facebook accounts will have access to all private messages, which often contain sensitive information. They can also get hold of all your contacts and can send them spam mails. It becomes more and more common that your Facebook login is used in various external services for example Spotify, the majority of deal sites and other commercial e-shops. “If your account on Facebook gets hacked, it is not only personal pictures that hackers have access to. It is also the stuff you sell or buy, credit card information, address book and all other highly sensitive information,” he says.

 

How to stay safe
You do not have to sit back and wait for the scammers to reach you, actually you can do something yourself to reduce the risk of falling into the trap. Here is Janus R. Nielsen’s advice:

 

– Save www.facebook.com as a bookmark, so you are sure that you always go to the right site. If you always click on the bookmark before you log in you should be safe.
– If you need to stay sure, you should avoid clicking on links in the emails you get from Facebook as it can be very difficult to identify whether the email is sent from the real Facebook.
– Keep your antivirus program updated, so you are warned against unsafe sites that are reported as phishing. It can prevent you from visiting known malicious sites. However it does not warn against the new malicious sites that are constantly emerging. It can take up to 24 hours before a new virus or a malicious website will be blacklisted.
– Never give your Facebook login information to others unless you are logging into Facebook.com. Some hackers send out emails that you must confirm your login to ensure that your account is still active, but that is just a clever trick.
– Delete messages containing passwords and bank account information in your inbox, so you make sure that such information is not available if your Facebook account is hacked.
– Write to phish@fb.com, Facebook’s new department against phishing, if you have been exposed to phishing attacks.
– Change your password regularly.