Buitengewoon destructief supervirus ontdekt – hoe kunnen we ons ertegen wapenen?

 

Met de ontdekking van het nieuwe supervirus “Flame” is voor de hele anti-virusbranche duidelijk geworden, dat een nieuwe aanpak nodig is om een veilige digitale omgeving te kunnen garanderen. Dit zegt Janus R. Nielsen, specialist in beveiliging en CEO bij MYSecurityCenter. Hij roept daarom iedereen op, om hard te gaan nadenken over wat we kunnen doen, om de steeds meer gesofisticeerde cybercriminelen een stap voor te zijn.

 

Het meest geavanceerde virus ter wereld

 

Het kwaadaardige virus Flame, ontdekt door de Russische computerbeveiliger Kaspersky Lab, verbaasde zelfs de meest ervaren beveiligingsspecialisten. Door zijn enorme grootte van maar liefst 20 megabyte en zijn ingewikkelde codering is dit virus het grootste en meest complexe virus ooit ter wereld. Het is inderdaad indrukwekkend wat het virus allemaal kan. Deze zeer intelligente spyware kan vanop afstand vrijwel alles op een computer controleren en zijn instellingen aanpassen. Het verwijdert zichzelf zonder sporen achter te laten, versleutelt zijn eigen codes en steelt systematisch alle gegevens. Het is in staat, microfoons in de computer aan te zetten om gesprekken op te nemen. Het kan ook afbeeldingen maken van wat er op het scherm te zien is en chatgesprekken kopiëren. Doelwit van dit gevreesde virus zijn voornamelijk militaire eenheden, privé -ondernemingen en overheden.

 

Nieuwe aanpak noodzakelijk

 

“Het meest verontrustende is dat Flame al sinds 2010 informatie steelt, maar pas onlangs werd ontdekt. Dit zet wel tot nadenken aan, “vervolgt Janus R. Nielsen. Dit virus vormt niet zozeer een gevaar voor de gewone computergebruiker, verduidelijkt hij, maar drukt ons wel met de neus op de feiten, dat een nieuwe aanpak in het bestrijden van virussen dringend nodig is. Het staat buiten kijf, dat dit de nieuwe werkwijze is, van hoe virussen miljoenen computers over de hele wereld zullen aanvallen. “Flame is zo complex en gesofisticeerd, dat momenteel geen enkel anti-virusprogramma ertegen bestand is. Wanneer het virus al die tijd ongestoord zijn gang kon gaan, is het een logische conclusie dat er nog veel meer gaande is waar we geen weet van hebben. We moeten daarom out of the box gaan denken en volledig herzien van hoe een anti-virus moet functioneren. Als we de cyber criminelen effectief willen bestrijden, moeten we minstens even innovatief en vindingrijk zijn als de hackers zelf.” Janus R. Nielsen vindt voor de ontwikkelaars van anti-virussoftware proactiviteit en onderlinge samenwerking van prioritair belang. “De anti-virusbranche heeft weliswaar een enorme ontwikkeling ondergaan sinds de ontdekking van het eerste virus in de jaren ’70, maar we zijn op het punt gekomen, waar professionele hackers zo vindingrijk en geavanceerd tewerk gaan, dat een nieuwe aanpak vereist is. We moeten dus op een nieuwe en andere manier gaan denken over beveiliging,” zegt hij, en voegt eraan toe, dat ook een betere beveiliging van smartphones de grootste uitdaging is voor de nabije toekomst.

 

Oplossing op internationaal niveau noodzakelijk

 

Hoe pakken we nu een virusbedreiging van dit formaat aan? Janus R. Nielsen benadrukt nogmaals het belang van samenwerking en roept op tot meer middelen voor de ontwikkeling van sterkere besturingssystemen. “Het is schitterend dat de nationale overheden fondsen ter beschikking stellen, en dat militaire eenheden worden ingezet ter bestrijding van cyber criminaliteit. Dit is echter geen probleem dat zich tot de nationale grenzen beperkt. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat alle overheden gaan samenwerken over de grenzen heen”, besluit hij.

 

Nieuwste afzettruc van hackers: Hang op wanneer Microsoft je opbelt

 

Opgelet voor een nieuwe oplichterstruc die onlangs het grote nieuws haalde – scammers die je opbellen en zich voordoen als medewerkers van Microsoft, je opdringen te betalen voor nepdiensten en op die manier proberen, je kredietkaartgegevens te achterhalen.
Deze hackers zeggen dat ze bellen namens de klantendienst van Microsoft en dat je PC met virussen geïnfecteerd is. En dat ze de PC van die virussen kunnen bevrijden door het betalen van een kleine bijdrage voor de reparatie. Daarbij komt, dat ze ook proberen je een echt virus te laten installeren, dat ze dan op een later tijdstip gebruiken om de nietsvermoedende klant andermaal te bedotten. Microsoft zelf waarschuwt voor deze oplichters en geeft enkele tips mee, hoe u het bedrog kan herkennen:

 

Dit is de werkwijze van de oplichters:

 

– De beller beweert een vertegenwoordiger te zijn van Microsoft zelf, of van één van hun merken zoals Windows / Office of van één van hun partners

 

– De beller beweert dat hij/zij een onderzoek doet naar een virusinfectie op je PC, dat bij Microsoft geregistreerd werd

 

– Hij of zij zal een oplossing voorstellen via het bezoeken van een specifieke website

 

– Wanneer je deze website bezoekt, zal de hacker proberen de pc vanop afstand over te nemen

 

– De nepvertegenwoordiger zou dan, bij wijze van een speciale klantendienst, de PC overnemen om het probleem vanop afstand op te lossen

 

– Tijdens dit proces zullen ze u trachten te overtuigen, om voor deze nepdienst te betalen.

 

Microsoft belt klanten nooit op
Weet dat Microsoft bijna nooit uit eigen beweging klanten opbelt, of het is dat de klant hier specifiek om gevraagd heeft. Dus wanneer je een dergelijke oproep krijgt, kan je best gewoon de telefoon onmiddellijk ophangen. Zonder twijfel zullen varianten van deze oplichtingsstrategie de kop op steken, misschien zal de hacker zich voorstellen als een medewerker van je bank, of van een IT ondersteuningsteam. “Daarom is beveiliging van je smartphone uiterst belangrijk, zodat je de identiteit kan nagaan van degene die je opbelt”, zegt Marion Williams, verantwoordelijke op de afdeling klantendienst bij MYSecurityCenter. “Vraag de beller om persoonlijke gegevens van jezelf als test. Kunnen ze je een klantennummer geven? Van welke afdeling word je gebeld? Waar is het bedrijf gevestigd en wat is hun telefoonnummer? Kan je ze terugbellen? Al die vragen geven je trouwens de tijd om na te gaan of het wel degelijk om iemand van die firma gaat die je opbelt.” Natuurlijk is een goed beveiligingsprogramma vandaag de dag onmisbaar op je computer. “Een degelijk beveiligingsprogramma zal nagaan of de websites die u bezoekt al dan niet veilig zijn”, zegt ze. Aarzel niet contact op te nemen met support@mysecuritycenter.com om na te gaan, hoe je PC het beste te beveiligen.

 

The world´s most advanced super virus found – how to fight it?

 

The discovery of the new super virus Flame marks “a before and after” for the whole antivirus industry, says Janus R. Nielsen, security expert and CEO of MYSecurityCenter. He encourages the industry to rethink how we shall combat increasingly sophisticated cyber crime.

 

The world’s most advanced virus
Virus Flame, which was discovered by the Russian-based security firm Kaspersky Lab has recently surprised even the most experienced security experts. With its enormous size of 20 megabytes and its advanced codes that are likely to have taken at least five programmers working for a year to develop, it is the largest and most complex virus the world has ever seen. Its ability is indeed very impressive. It is an intelligent spyware program that can control virtually anything on your computer, it deletes itself without a trace, encrypts its own codes and organizes the data it collects. It can systematically intercept keystrokes and secretly activate the built-in microphone or webcam that exits in many laptops. It can propagate itself via network and decidedly harm the machines it has penetrated, primarily in military units, private businesses and governments.

 

We must think out of the box
“The most frightening thing is that Flame has been active since 2010 but has just recently discovered. That in itself should cause some self reflection throughout my industry, “says Janus R. Nielsen. He explains that while ordinary users should not be afraid of a virus as the Flame, he will nevertheless describe the discovery of it as a before and an after in the antivirus industry. There is according to him, no doubt that this is the kind of attack method, we will see in the future, also on millions of home PCs worldwide. “Flame is so complex and so cleverly designed that it surpasses anything we have seen so far. It is for sure not the only virus that is secretly doing damage out there, not now nor in the future. Therefore, we must ask ourselves how we can rethink the whole way that the antivirus software works. We must dare to think out of the box – we must be as innovative as the hackers. We simply have to if we want to fight them.” According to Janus R. Nielsen the antivirus developers need to continue to be proactive and operate on multiple platforms. “The antivirus industry has undergone a tremendous development since the first virus was found back in the ’70s, but now we come to a point where the professional hackers are so advanced that it puts new demands on us. It requires that we begin to think about security in a new and more comprehensive manner. This development I am looking forward to follow,” he says, adding that the safety of mobile phones must follow, as keeping smartphones secure is an even greater challenge than the PC side.

 

Global rather than national solution
But how do we in general meet the major challenges in fighting cyber crime? Janus R. Nielsen stresses the importance of standing together to solve the problems and suggests prioritizing more resources to the development of resistant operating systems. “It’s also positive that the national governments allocate funds to the area, and they are creating national cyber military units, but we must remember that this is not only a national problem. It will be much more effective if the governments focused on collaboration between existing stakeholders across national borders”, he says.

Hang up if “Microsoft” is calling you

 

Be aware of a new scam that has been making the rounds recently – scammers calling through the phone and posing as people from Microsoft, scaring victims into paying for bogus services and stealing their credit information.

 

The hackers say they are from Microsoft Customer Service and that you have a virus or a system failure on your PC. And that the error can be fixed immediately, if only you pay a small amount for repair. Besides that, they also try to get you to install a virus on your PC so they can abuse it in the future. Microsoft has therefore listed the following procedure for their PC users, in order for them to know what to alert themselves to:

 

This is how the hackers do it:

 

– The person claims he or she represents Microsoft, one of their brands as Windows / Office or one of their partners

 

– The person says they are investigating a computer problem or a virus that is registered at Microsoft on your computer

 

– He or she tells you that they can correct the error if you go to a specific website

 

– When entering the site, hackers try to take control of your PC

 

– The false representative would, as a special “service”, show the alleged problems by taking remote control of your PC

 

– Throughout the process they will persuade you to pay a fee to “repair” your PC

 

Microsoft never calls

 

Be aware that Microsoft hardly ever calls their customers unless you ask them to,and if they do so, they will never call to identify viruses or ask for personal information. So if you are exposed to that, the best advice is to hang up immediately. There is no doubt that we will see more scams using the same approach in the future – it may be a phone call from your bank or even IT support. “The best thing is to have the proper security protocols in place so you can verify the identity of the people who are calling you, says Marion Williams, Customer Service Manager at MYSecurityCenter. “Ask them for some personal data on you. Can they provide you with a customer number? Which department are they calling from? What is the address and phonenumber? Can you call them back? That gives you time to look up the information to see if it actually belongs to the company.” It is also important to keep your system safe by having a good security program installed. “With a good security program your PC will check if the websites are safe or not”, she says. Please feel free to contact support@mysecuritycenter.com if you wish to discuss how to protect your PC the best way.

 

MYSecurityCenter Customer Satisfaction Survey shows Excellent Results.

 

Last month MYSecurityCenter conducted a Customer Satisfaction Survey which was sent to all of our clients in 15 countries. The purpose of the survey was to get some feedback on our products, support and service in general in order to improve wherever possible.

We asked questions such as: How would you rate our products, service or support? Would you recommend MYSecurityCenter to a friend? Do you find our website easy to navigate? As you can see on the graphics below, the feedback was very positive and so were the additional comments. Here are a few examples of what our customers said about our service:

“No other security firm gives personal named contact and follow up.”

“Very good support”

“I’ve not had many occasions to use the services but when required, it´s been excellent.”

“Easy to use help guides, only had to install once and then it is renewed automatically annually- saves me having to worry about renewing updating as it is done automatically. Plus when I want to check something the help center is excellent and provides me reassurance at a glance that everything is OK with my PC.”

“I found customer service second to none when I had a problem loading this program onto my laptop using Windows 7.”

“Always fixes my Laptop which is now 3 years old.”

“It´s nice to know you´re on the end of the phone to help”.

Marion Williams, Customer Service Manager, says: “I am so pleased with the results because it shows that we are doing something right. Every day I see my colleagues working hard to deliver a good service and trying to answer and resolve every little issue that the clients may have. I am very proud of our team.”

MYSecurityCenter’s enquête rond klanttevredenheid geeft fantastische feedback.

 

Vorige maand hield MYSecurityCenter in maar liefst 15 landen een enquête rond klanttevredenheid. We wilden graag de opinie van al onze klanten kennen over onze producten en diensten, met de bedoeling, waar we kunnen, bij te sturen en te verbeteren.

 

Vorige maand hield MYSecurityCenter in maar liefst 15 landen een enquête rond klanttevredenheid. We wilden graag de opinie van al onze klanten kennen over onze producten en diensten, met de bedoeling, waar we kunnen, bij te sturen en te verbeteren.

 

“Geen enkel andere beveiligingsfirma biedt een dergelijke persoonlijke assistentie en opvolging.”

 

“Zeer goede support”

 

“Ik heb de klantenondersteuning nog niet zo vaak moeten raadplegen, maar wanneer het echt nodig was, werd ik fantastisch geholpen.”

 

“Gemakkelijke aanwijzingen, moest het maar een keer installeren en daarna wordt de licentie automatisch verlengd – spaart me heel wat tijd uit en hoef me verder geen zorgen te maken over de beveiliging van mijn computer. Bij twijfels ga ik naar het MY Help menu binnenin de software, zo weet ik zeker dat mijn pc optimaal beveiligd is.”

 

“Ik vond de klantenservice subliem, toen ik een probleem had om het programma op mijn laptop met Windows 7 te downloaden.”

 

“Houdt mijn 3 jaar oude laptop altijd in perfecte staat.”

 

“Het is een hele geruststelling te weten dat er iemand aan de andere kant van de lijn is, die kan helpen indien nodig”.

 

 

Marion Williams, Manager van het departement klantenservice, zegt: “Ik ben zo tevreden over deze feedback, want het toont dat we een goede service leveren. Elke dag zie ik dat ons team hard werkt om de aanvragen zo snel en efficiënt mogelijk te behandelen, hoe groot of klein het probleem ook is. ik ben terecht enorm trots op ons team.”

The new and award winning antivirus from MYSecurityCenter is now available!

 

Finally, At MYSecurityCenter we are proud to announce that our new antivirus products MYInternetSecurity and MYAntivirus now are available on our website. The technology behind these products, Bitdefender Internet Security, was named the ´Best Protection 2011´ by the independent and recognized testing company AV-Test.org. This means that we can now meet our goal to offer the best customer service and support combined with the world’s best security program. You are welcome to try MYInternetSecurity free for 30 days on www.mysecuritycenter.com

 

Three years ago at MYSecurityCenter we took the decision that we would provide the best service and support combined with the best security product on the market. After taking the decision, we have worked hard to improve our service. We have committed ourselves to responding to customer inquiries within 24 hours and to offer remote support to everyone who needs to resolve problems with the installation of our software. The strategy has been a success to the point that we have achieved being number one amongst all security software companies on www.trustpilot.com with a score of 9.3 out of 10 points for best service and support. Trustpilot is an independent website that collects customer comments and reviews from people who have purchased a product.

 

“Our customer service is today among the very best services in the industry, but to meet our goal, it was necessary also to get hold of the best technology provider on the market. For several months we therefore tested different security software programs before we decided on Bitdefender. Bitdefender is simply the best product in the world. So now we can rightly claim that we offer the best security solution that exits for private PC users, “says MYSecurityCenter CEO Janus R. Nielsen.

 

On our website you can try our complete security product MYInternetSecurity free for 30 days. Check it out, see what you think and give us your feedback. Enjoy!

De nieuwe en prijsgekroonde anti-virussoftware van MYSecurityCenter is er!

 

Eindelijk is het zover! De nieuwste anti-virusprogramma’s MYInternetSecurity en MYAntivirus van MYSecurityCenter kan je vanaf nu downloaden op onze website. De technologie achter deze producten werd door het onafhankelijke testorgaan AV-Test.org bestempeld als ´Beste Anti-virus van 2011 ter wereld´. Fantastisch nieuws is dat, want we kunnen dus naast de beste klantenservice, nu ook de beste beviligingsoplossing aanbieden. We laten je graag MYInternetSecurity 30 dagen gratis uitproberen via www.mysecuritycenter.com

 

3 Jaar terug namen we bij MYSecurityCenter de beslissing, het roer drastisch om te gooien en onze bedrijfsstrategie aan te passen. Ons doel was (en is nog steeds) om onze klanten zowel de beste klantenondersteuning als de beste beveiligingssoftware in de branche aan te bieden. Sindsdien hebben we hard gewerkt om onze klantenservice te verbeteren. We proberen alle aanvragen zo snel mogelijk te behandelen en bieden pc-overname vanop afstand aan wanneer een probleem opduikt tijdens de installatie van de software. Dat we al een heel eind op goede weg zijn, bewijzen de vele positieve commentaren van tevreden klanten. Met een score van 9.3 op 10 voor beste klantenondersteuning zijn we nummer 1 op de website www.trustpilot.com. Trustpilot is een onafhankelijke website die de feedback van klanten verzameld.

 

“Onze klantenservice behoort vandaag de dag tot de beste diensten in de branche, maar om ons doel te bereiken, hadden we ook de beste software nodig. Na het testen van verscheidene beveiligingsprogramma’s is de beslissing uiteindelijk gevallen op Bitdefender. Bitdefender is gewoonweg het beste product ter wereld. We kunnen dus nu gerust stellen, dat we de beste beveiligingsoplossing bieden voor privé-gebruikers,” zegt CEO bij MYSecurityCenter, Janus R. Nielsen.

 

Op onze website kan je ons beveiligingsprogramma MYInternetSecurity nu gratis downloaden en voor 30 dagen uitproberen. Test de software uit en vertel ons wat je ervan vindt. Veel plezier!